Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Téma projektu: Egypt
Pro svůj projekt jsem si záměrně vybrala téma Egypt. Zajímá mě, jak by si s tímto tématem poradili žáci základních škol. Stejně tak jako téma Egypt, si můžeme vybrat i jiné téma. ( například Starověké civilizace, Pravěk atd.) Možností je mnoho, záleží jen na fantazii vyučujícího.
 
2. Charakteristika projektu
Můj projekt se časovým rozsahem řadí mezi projekty krátkodobé. Toto téma bych chtěla probrat v rozmezí jednoho dne. ( Přibližně 4-5 vyučovacích hodin.)
Projekt by bylo lepší realizovat v teplejších měsících školního roku. Myslím si, že by bylo dobré projekt realizovat na konci školního roku, kdy můžeme jít s dětmi pracovat do terénu. (Tedy Květen- červen.)
Výchovný a vzdělávací záměr: Poznat Egypt a jeho kulturu, mytologii, slavné obřady.
 
Časový harmonogram:
1. – 2. vyučovací hodina ( výtvarná výchova, pracovní činnosti)
®    Hned na začátku dne bych pracovala se sádrou. Děti by pracovali ve dvojicích, a vyráběli by posmrtné masky. ( Proto je dobré pracovat venku, abychom neznečistili třídu.) Tato činnost by nám měla zabrat jednu vyučovací hodinu( maximálně 50 minut) a dotkla by se předmětu pracovní činnosti. Až by naše maska uschla, ozdobili bychom ji.
Potřeby a pomůcky
obličej dobrovolníka
nastříhané sádrové obvazy
miska s vodou
modelářská sádra
krabice vycpaná papírem
mastný obličejový krém
čelenka
 
 
Postup
Odvážnému dobrovolníkovi nasaďte čelenku, aby se mu do sádry nedostaly vlasy. Natřete mu důkladně celý obličej mastným krémem (hlavně obočí a řasy). Nastříhané sádrové obvazy namáčejte v misce s vodou a pokrývejte nejdřív ploché části obličeje. Pak i nos (ale ne nosní dírky!) a rty. Vše uhlaďte a čekejte 10 minut. Pak můžete kamaráda z masky vysvobodit.  Posmrtná maska je hotová!
PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU
 
POSMRTNÁ MASKA
®    Věk: 10-11let 5.ročník základní školy
®    Technika: sádrový odlitek obličeje
®    Formát: podle velikosti obličeje
®    Výchovně vzdělávací cíl: Dekorativní zdobení sarkofágu s lidskou tváří, seznámení s liniemi obličeje. Práce se sádrou.
®    Motivace: Povídání o posmrtném životě egypťanů, ukázky sarkofágu faraona Tutanchamona.
®    Postup práce: Žáci pracovali ve dvojicích. Lepší je pracovat venku. Jeden z žáků si namazal obličej mastným krémem, vlasy si sepnul čelenkou. Druhý z žáků pracuje se sádrovými obvazy. Nastříhá je na malé kousky. ( Dlouhé přibližně 3 cm.) a máčí je ve vlažné vodě. Pomalu je přikládá na spolužákův obličej a tvaruje je tak, aby vynikl spolužákův obličej a jeho obrysy. Po dokončení žáci chvíli vydrželi, než jim maska na obličeji ztvrdla a mohli ji sundat. Poté se žáci ve dvojici vyměnili, aby měl každý žák svou vlastní masku.
®    Hodnocení: Práce žáky bavila, zaujala je. Byla to pro ně nová zkušenost.
 
 
 
3. vyučovací hodina (výtvarná výchova, pracovní činnosti )
®    Využila bych toho, že jsme s dětmi venku a začala s výrobou druhého výrobku. Jelikož se jedná o téma EGYPT a každý ví, že ve Starověkém Egyptě psali na papyrus, zkusili bychom si jeden takový vyrobit.
Děti by pracovali ve skupinkách po 4-5 lidech. Společně by se podíleli na výrobě papyrusové hmoty, která je k výrobě zapotřebí. Potom by si každé dítě samostatně zkusilo vyrobit svůj papyrus. (Papyrusová hmota by se měla nechat odležet minimálně jednu hodinu, nejlépe však přes noc, proto bychom papyrusovou hmotu připravili den dopředu.)
 
POSTUP PŘI VÝROBĚ PAPYRU
1. Odstraňte z papíru kovové sponky, natrhejte jej na malé kousky, které dáte do nádoby s horkou vodou. Nechte namáčet min. hod., nejlépe však přes noc.
2. Pro nabírání papírové směsi budete potřebovat síto a případně i formátovací rámeček. Ten si můžete vyrobit několika způsoby:
ze dřeva - síťka (např. proti hmyzu nebo hustá záclonovina) se připevní k dřevěnému rámu
z drátu - drát vytvarujte do čtvercového, obdélníkového, kruhového nebo jiného tvaru a napněte přes starou nylonovou punčochu.
Můžete vystačit i se samostatným kouskem tvrdší síťoviny(která se neprohýbá) bez rámečků - papír pak nebude mít rovné okraje, ale to můžete napravit nůžkami.
3. Naplňte mixér z poloviny horkou vodou a přidejte hrst namočeného papíru. Mixujte do té doby až vznikne papírová kaše, ve které nerozpoznáte jednotlivé kousky papíru. Dejte pozor, aby se mixér nezadřel - papír mixujte po malých dávkách s dostatečným množstvím vody.
Chcete-li, aby váš papír měl zajímavou texturu, můžete nakonec přidat do mixéru sušené rostliny, kousky barevného papíru apod.
4. Vylijte vzniklou papírovou kaši do větší nádoby (lavor) s horkou vodou. Množství vody závisí na tom, jak silný papír chcete mít - čím tenčí papír, tím více vody a naopak. Důkladně promíchejte.
5. Ponořte do směsi rámeček nebo síto a pomalu jím pohybujte tak, aby jste na sítu vytvořili rovnoměrnou vrstvu vláken.
6. Vyjměte rámeček nebo síto z vody a nechte vodu okapat. Vymačkejte opatrně přebytečnou vodu rukou a zespodu odsávejte houbičkou.
7. Připravte si podklad, ve kterém budete vzniklý list papíru lisovat (např. staré noviny). Opatrně sejměte vlhký list ze síta tak, aby se nepotrhla a přeneste na noviny.
8. Pod i nad noviny dejte nějakou savou látku a pomocí válečku vytlačujte vodu. Potom nechte papír nějakou dobu sušit. Pokud bude stále vlhký, žehličkou ho přes nějaký kousek látky vysušte a vyrovnejte tak. Potom opatrně odstraňte list papíru z látky, aby se nepotrhal.
9. Zbylou papírovou kaši můžete zmrazit v nějaké plastové nádobě a schovat tak na další použití anebo ji vylijte do záchodu. Nevylévejte do umyvadla nebo do vany, mohli byste ucpat odpad.
Chcete-li mít papír klížený, na který se dá dobře psát, stačí přidat do směsi lžíci škrobu anebo nakonec list vykoupat ve škrobence.
 
 
4. vyučovací hodina ( český jazyk)
®    Po výrobě papyru bych se s dětmi přesunula do třídy, kde by si žáci zkusili psát hieroglify jako staří egypťané ( pomocí rákosu). Nám postačí když místo rákosu seřízneme špejli. Tentokrát děti pracují samostatně. Cílem je zkusit si psát hieroglifickým písmem. Do třídy bych přinesla pár ukázek hieroglifického písma. (Tato práce by trvala 1 vyučovací hodinu a dotkla by se předmětu český jazyk. S dětmi bychom si mohli také povídat o různých druzích písma, jak se písmo vyvýjelo v různých civilizacích.)
5. vyučovací hodina ( výtvarná výchova)
®    tuto práci bych s dětmi dělala, když by nám vystačil čas, nebo bylo špatné počasí
®    Poslední prací by byla malba starověkého egyptského boha. Žáci by pracovali samostatně. Formát bych zvolila A5. Na ukázku bych do třídy donesla pár ukázek egyptského umění. Žákům bych nechala volnou ruku, buď by si nějakého boha vymysleli, nebo by se nechali inspirovat nějakou ukázkou.
 
 
3. Cílová skupina
Svůj projekt jsem vymýšlela pro žáky 5. ročníku základní školy. Myslím si, že děti okolo 10. roku věku by bezproblémů mohli zvládnout jak tvorbu sádrové masky, tak výrobu papyru. Psaní hieroglifů není tak náročné jak se zdá. Spousta dětí má však ještě problémy s vlastní úpravou psaní, natož vymyslet si hieroglif.
Ideální by bylo mít ve třídě okolo 20 žáků, s kterými bychom tento projekt realizovali.
 
4. Cíle a úkoly projektu
Motivace:  Odborné texty, obrazové publikace, naučné filmy, návštěva muzea, kult mrtvých, hieroglifické písmo.
®    Žáci většinu projektu pracují ve dvojicích, nebo v menších skupinkách
®    Posmrtná maska  - Při výrobě bych žáky  seznámila s funkcí posmrtné masky, proč se posmrtná maska vyráběla, komu byla určena.( jen panovníkům a významějším obyvatelům Egypta) Jako motivaci bych využila kult mrtvých, o kterém bychom si společně vyprávěli. Na ukázku bych donesla nějaké obrázky s vyobrazením posmrtných masek. Poté by byli žáci rozděleni do dvojic. Ve dvojicích budou muset spolupracovat, navzájem si pomáhat.
 
®    Papyrus – seznámila bych žáky s funkcemi papyru, spolupráce by probíhla ve skupince o 4-5 lidech.Spolužáci by měli navzájem komunikovat, spolupracovat a domluvit se, co kdo budě dělat. ( Ten natrhá papír, ten nallije vodu...)
 
®    Hieroglifické písmo- seznámila bych žáky s funkcemi a typy hieroglifického písma,kdo mohl psát hieroglifickým písmem, povídali bychom si o hierarchii Starověkého Egypta, o společenské rozmanitosti
 
®    Egyptský bůh – žáci by byli seznámeni s rozmanitostí egyptských bohů, s dary, které jim byly přinášeny, povídali bychom si o významných panovnících. Motivací by bylo vyprávění o egyptské mytologii.
 
 
 
Použitá literatura:
Roeselová, V. : Techniky ve výtvarné výchově. Satan, Praha 1996
Roeselová, V. : Řady a projekty ve výtvarné výchově. Satan, Praha 1998
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

posmtná maska

(lol, 8. 6. 2012 19:57)

Je do celkem dobrý nápad:):):), ale ty pomůcky!!!!!:(:(